Rezumat Titlu (Arial, 14 pt, Bold și Centrat)
Prenume Nume1, Prenume Nume2 (Arial, 12 pt, Bold și Centrat)
1Afiliere și adresă (Arial, 12 pt, Italic și Centrat)
21Afiliere și adresă
Titlul rezumatului trebuie să fie scris cu font Arial 14 pts bold cu o spațiere de o linie de 14 pts. Se lasă o linie liberă (12pts) după titlu și apoi se introduc numele autorului (autorilor), cu 12 pts bold, separați prin virgulă și numere pentru referința afilierii fiecărui autor. Se subliniază numele autorului care prezintă lucrarea. Se introduc afilierile (12 pt, italic) tuturor autorilor. Se lasă o linie liberă (12pts) înainte de începutul textului rezumatului. Toate rezumatele vor fi în limba română și engleză. Lungimea rezumatului este de maxim 500 cuvinte și nu va depăși o pagina A4. Textul rezumatului trebuie scris cu font Arial 12 pts, spațiat la un rând, aliniat stânga-dreapta (justify). A nu se utiliza antete pentru secțiuni și subsecțiuni. Literatura folosită ca referințe poate fi făcută în formatul [ref. număr], cu lista bibliografică la final (vezi mai jos). Pentru lista de referințe folosiți Arial 10pts. Ecuațiile trebuie date într-o linie separată și numerotate corespunzător numai dacă se face referire la ele în text.
Vă rugăm să transmiteți rezumatul în format .doc(x). Denumiți fișierul cu rezumatul în formatul următor: Nume_prenume.doc(x).
   
FIGURA 1

 
Figura 1. Figurile trebuie să fie în alb/negru (tonuri de gri). Legenda cu font de 10 pts, centrată și poziționată sub figură.
 
Figurile și tabelele pot fi incluse în text și se pot face referințe în text cu o numerotare adecvată. Figurile trebuie să fie în tonuri de gri. Legenda pentru figuri și tabele trebuie să fie cu font 10 pts, centrate și poziționate dedesubt pentru figuri și deasupra pentru tabele. Rezoluția figurilor ar trebui să fie cât mai mare cu putință (cel puțin 300dpi).
 
Tabel 1. Stilul tabelului trebuie să fie conform exemplului. Legenda cu font 10 pt, centrată și poziționată deasupra tabelului.
 
Head1 Head2 Head3 Head4 Head5 Head6
Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6
Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6
Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6
       
Lăsați o linie liberă (14pts) înainte și după figurile și tabelele incluse în text.
Rezumatele pentru CONSILOX XIII vor fi trimise pe e-mail la e-mail: consilox@ceprocim.ro
   
Bibliografie
[1] N1. Nume1, N2. Nume, Revista (Jurnal) abreviere, vol (an) pagina.
ALBA IULIA, ROMÂNIA 1-3 OCTOMBRIE 2021
A XIII-a CONFERINȚĂ DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE
CONSILOX
© Ceprocim 2015
INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ACUM!
Arhiva