ALBA IULIA, ROMÂNIA  1-3 OCTOMBRIE 2021
A XIII-a CONFERINȚĂ DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE
CONSILOX
© Ceprocim 2015
SPONSORI

CEPROCIM a fost fondată ca instituție de stat în anul 1949 în București - România sub denumirea inițială de Institutul de Studii și Proiectare pentru Industria Materialelor de Construcții - ISPIM.
Succesiv, de-a lungul anilor, Institutul a avut mai multe denumiri ca rezultat al diverselor reorganizări. În perioada 1974 - 1990, sub denumirea de ICPILA,  a devenit foarte cunoscut pe plan național și internațional, fiind implicat în dezvoltarea puternică a industriei cimentului și a altor materiale de construcții în România și în străinătate.
Începând cu data de 23.11.1990 societatea capătă denumirea actuală de CEPROCIM, funcționând ca societate pe acțiuni, deținute inițial în totalitate de statul român.
CEPROCIM a fost privatizată în 1995 - 1996 prin vânzarea de către stat a pachetului de control către management și salariați (control deținut de aceștia și în prezent) și distribuirea gratuită către populație prin ofertă publică a restului de acțiuni.
Mai multe date despre CEPROCIM se găsesc pe site-ul firmei www.ceprocim.ro
CIROM - Patronatul din industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din România, este o organizație autonomă, neguvernamentală, fără caracter politic, fiind persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, având caracter non-profit. Potrivit STATUTULUI său, CIROM are drept principale atribuții:
- reprezentarea, susținerea, promovarea și apărarea intereselor comune ale membrilor săi, în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul său de activitate, atât în plan național, cât și internațional;
- participarea activă la dialogul social cu Guvernul și Sindicatele; CIROM negociază și semnează în calitate de patronat reprezentativ, Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități și acționează pentru rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte de muncă;
- participarea activă, ca membru cu drepturi depline, în cadrul Federației patronale din industria materialelor de construcții (PATROMAT) și Confederației patronale din industria României (CONPIROM);
- participarea activă, începând cu anul 2002, la CEMBUREAU - Asociația producătorilor de ciment din Europa, ca membru asociat, iar din anul 2007 ca membru cu drepturi depline.
Date suplimentare se găsesc pe site-ul www.cirom.ro
Holcim România este membră a grupului LafargeHolcim. Având peste 180 de ani de experiență combinată, Grupul rezultat în urma fuziunii își propune să intre într-o nouă eră de tehnologii și inovații de vârf în industria materialelor de construcții, pentru a face față provocărilor secolului 21.
Obiectivul LafargeHolcim este de a crea valoare împărtășită cu societatea, prin patru direcții cheie de acțiune: protejarea climei pe tot parcursul lanțului de construcție, dezvoltarea de produse și soluții inovatoare pentru eficiența energetică a clădirilor, promovarea unui model de afaceri care conservă și optimizează resursele naturale și susținerea dezvoltării comunităților.
Utilizarea eficientă a resurselor naturale, unul dintre angajamentele pe care Holcim și le-a asumat ca membru al WBCSD, este un obiectiv important al companiei noastre. Promovarea eficienței din punct de vedere ecologic procesului de fabricație a cimentului, prin conservarea resurselor naturale și valorificarea materiilor reziduale (deșeuri sau produse secundare) ale altor industrii, este una din modalitățile utilizate pentru a pune în practică angajamentul de dezvoltare durabilă asumat. Creșterea eficienței din punct de vedere ecologic a procesului, monitorizată atent prin diferiți indicatori de performanță se poate realiza în principal prin:
- Co-procesarea deșeurilor;
- Reducerea factorului de clincher;
- Creșterea eficienței energetice.
Mai multe informații despre strategia de dezvoltare durabilă a Holcim România, puteți afla aici.
Grupul HeidelbergCement este lider mondial pe piața de agregate și un important jucător în domeniul cimentului, betonului și al altor activități conexe, ceea ce îl poziționează printre cei mai mari producători de materiale de construcții din lume. Grupul desfășoară activități în 2.300 de locații din peste 40 de țări, având aproximativ 45.000 de angajați.
La data de 1 decembrie 2015, Grupul internațional HeidelbergCement a finalizat procesul de fuziune a celor mai importante trei societăți deținute în România.
Astfel, Carpatcement Holding S.A., Carpat Beton S.R.L. și Carpat Agregate S.A. au devenit o singură companie, sub numele HeidelbergCement România S.A.
Date suplimentare se găsesc pe www.heidelbergcement.ro
ROMCIM, o companie aparținând Grupului CRH, este unul dintre cei mai mari furnizori de ciment, agregate și betoane pentru sectorul de construcții din România.
Mai multe date despre ROMCIM se găsesc pe site-ul firmei www.romcim.ro
ÎNREGISTRAȚI-VĂ ACUM!
Arhiva
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
Mai multe date despre Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se găsesc pe site-ul universității www.uab.ro
Marca “Apulum” este garanția solidă a porțelanului de calitate, susținută de experiența a peste 50 ani de existență, marcă a cărei credibilitate rezultă din principalele puncte forte ale societății:
- calitatea materiilor prime;
- tehnologia modernă din dotare;
- structura personalului;
- raportul preț-calitate perfect adaptat cerințelor clienților;
- managementul modern, dinamic, receptiv la modificările mediului de afaceri intern și extern.
Mai multe date despre “Apulum” Alba Iulia se găsesc pe site-ul firmei apulum.eu/